Di Siti Khadijah, kami membenarkan pemulangan/penukaran produk dilakukan hanya apabila produk yang dibeli mengalami sebarang kecacatan semasa pembuatan.

Sila Pastikan

Pemulangan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian.

Tanda harga masih tercantum pada produk.

Resit pembelian produk harus disertakan.

Pemulangan dan Penukaran hanya sah jika

Saiz tidak sesuai (hanya boleh ditukar dengan produk / koleksi yang sama).

Produk telah rosak semasa penerimaan.